Cytaty z kategorii: Mężczyźni

A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of

zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot,
których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. Oscar Wilde

A pessimist is a fellow who lives with an optimist.

Pesymista to facet, który żyje z optymistką.autor nieznany

A successful man is one who earns more
than his wife can possibly spend

mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.autor nieznany

The majority of husbands remind me of
an orang - utan trying to play the violin.

Większość mężów przypomina mi orangutana
próbującego grać na skrzypcach.autor nieznany

Baba w płaczu, mężczyzna w pałaszu szuka obrony.Przysłowie

Jeżeli gdzieś jesteś, gdzie nie ma żadnego mężczyzny, bądź mężczyzną!Przysłowie perskie

Żaden jeszcze mężczyzna nie umarł z miłości.Aleksander Fredro

A man who won`t lie to a woman has very little consideration for her feelings.

Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie,
ma bardzo mało względów dla jej uczuć. autor nieznany

Bardzo niewielu mężczyzn posiada klucz do serca kobiety,
pozostali obywają się wytrychem. autor nieznany

Gdyby kobieta ubierała się tylko dla jednego mężczyzny, zabierałoby to jej znacznie mniej czasu. autor nieznany

Kiedy umiera mężczyzna, ostatnie co przestaje się ruszać to serce. Kiedy umiera kobieta - język.autor nieznany

Kobieta ma tyle lat, na ile wygląda, mężczyzna - na ile się czuje.Przysłowie

Kobieta panuje prośbą, mężczyzna rozkazem,
ona wtedy, kiedy chce, on - kiedy może.Johann Christian Rost

Man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on.

Mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić;
kobieta szuka ramienia, na którym mogłaby złożyć głowę.autor nieznany

Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.Josef Unger