Polecamy

pCloud

Cytaty z kategorii: Angielskie

"Wish" and "want" trip the feet, but "is" makes the path smoother.
"Pragnę" i "chcę" prowadzą nasze stopy, ale "jest" wygładza naszą ścieżkę. Robert Jordan

A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of

zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot,
których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. Oscar Wilde

A boy becomes a man when he stops asking his father for money and requests a loan. Chłopiec staje się mężczyzną, kiedy przestaje prosić ojca o pieniądze, a domaga się pożyczki.

A cad is a man who kisses and tells

cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.

A classic is something that everybody wants to have read
and nobody wants to read

klasyka to dzieła, które każdy chce znać,
ale których nikt nie chce czytać.

A friend is a person with whom you dare to be yourself nieznany

A friend to all is a friend to none

przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.

A gentleman is a man who has respect
for those who can be of no possible service to him

dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych,
którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.

A gentleman is never rude, except on purpose

dżentelmen nigdy nie jest
niegrzeczny, chyba że umyślnie.

A good listener makes more friends than a good talker

dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.

A great statesman, like a good housekeeper,
knows that cleaning has to be done every morning

wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu,
wie, że czystkę trzeba robić codziennie.

A highbrow is a person educated beyond his intelligence

intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.

A man who knows he is a fool is not a great fool

człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.

A man who strikes first admits that his ideas have given out.
Człowiek, który uderza pierwszy, przyznaje, że jego pomysły się wyczerpały. chinese proverb

A man who won`t lie to a woman has very little consideration for her feelings.

Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie,
ma bardzo mało względów dla jej uczuć.

A pessimist is a fellow who lives with an optimist.

Pesymista to facet, który żyje z optymistką.

A pessimist is a man who thinks everybody as nasty as himself
and hates them for it

pesymista to człowiek, który uważa, że wszyscy są takimi samymi łotrami, jak on sam, i nienawidzi ich za to.

A poet can survive anything but a misprint

poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski. Oscar Wilde

A poet that fails in writing becomes a bitter critic

poeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.

A reasonable number of fleas is good for a dog:
keeps him from brooding over being a dog

umiarkowana ilość pcheł jest dobra dla psa:
nie pozwala mu ponuro rozmyślać o swojej psiej doli.