Cytaty z kategorii: Przyjaźń

Nie chełp się bogactwem, jeśli je posiadasz, ani przyjaciółmi, dlatego że są możni; ale chlub się w Bogu, który wszystkiego użycza, a nade wszystko pragnie dać samego siebie.Tomasz a Kempis

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.J 15,13

A friend to all is a friend to none.

Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.autor nieznany

Amicus certus in re incerta cernitur.

Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.Cyceron

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Przyjacielem Plato, lecz większą przyjacółką prawda.Arystoteles

Bezinteresowna przyjaźń może istnieć tylko między ludźmi o jednakowych dochodach.Paul Getty

Biblia nakazuje nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Prawdopodobnie dlatego, ponieważ z reguły są to ci sami ludzie.Gilbert Keith Chesterton

Brat obrażony - trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne.Prz 18,19

Braterstwo jest jednym z najpiękniejszych wynalazków hipokryzji.autor nieznany

Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi - nakazał nam być braćmi.Mikołaj Wasiljewicz Gogol

Co dasz dobremu przyjacielowi, nie zginie.Przysłowie

Dobrze, że nie ma człowieka bez wad, bo taki człowiek nie miałby też przyjaciół.William Hazlitt

Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Owidiusz

Friendship is like money: easier made than kept.

Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.autor nieznany

Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech.Przysłowie chińskie