Polecamy

pCloud

Cytaty autora: św. Paweł z Tarsu

A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Św. Paweł z Tarsu

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Św. Paweł z Tarsu

Si Deus pro nobis, quis contra nos?

Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? św. Paweł z Tarsu

Qui non laborat, non manducet.

Kto nie chce pracować, niech nie je. św. Paweł z Tarsu

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. św. Paweł z Tarsu

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. św. Paweł z Tarsu

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. św. Paweł z Tarsu

Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują. św. Paweł z Tarsu