Polecamy

pCloud

Cytaty autora: Victor Hugo

Gorączka żywi chorego - miłość zakochanego Victor Hugo

Rzec można, że nieomylnym, termometrem nędzy i bogactwa publicznego są koszty egzekucji podatkowej Victor Hugo

Ta różnica: drzwi lekarza nie powinny być nigdy zamknięte, drzwi kapłana powinny być zawsze otwarte Victor Hugo

Jest właściwością pruderii, że tym bardziej mnoży środków ochrony im mniejsze niebezpieczeństwo grozi fortecy Victor Hugo

Jest widok ogromniejszy od widoku morza –niebo; jest widok ogromniejszy od widoku nieba – wnętrze ludzkiej duszy Victor Hugo

Nie ma złych roślin, ani złych ludzi są tylko źli ogrodnicy Victor Hugo